Dochterpagina beheer

Startpin.nl
- Pagina aanmaken
- Vragen & antwoorden

- Dochterpagina nog vrij?
- Inloggen op je pagina
- Overzicht pagina's
Algemene voorwaarden
Iedereen die meedoet aan het aanmaken, invullen en onderhouden van een dochterpagina van Startpin.nl gaat automatisch akkoord met de volgende voorwaarden:
 1. Startpin.nl is helemaal gratis, en zal nooit of te nimmer geld gevraagd worden voor het gebruik van een Startpin.nl dochterpagina.

 2. Startpin.nl behoudt het recht om op ieder moment zonder notificatie een pagina te verwijderen wanneer deze zich niet aan de regels houdt of zonder opgaaf van reden..

 3. Het is verboden auteursrechten te schenden d.m.v het verspreiden en/of publiceren van beschermd foto-, video- of muziekmateriaal.

 4. Het is verboden informatie te publiceren die niet in overeenstemming is met het u door u geselecteerde genre, onderwerp of doelgroepbenadering.

 5. Het niet naleven van deze voorwaarden betekent dat Startpin.nl alle eventueel gemaakte kosten zal verhalen op de ingeschreven partij/beheerder van de pagina('s).

 6. Er worden alleen zinnige onderwerpen goedgekeurd en gepubliceerd op het dochterpagina overzicht. Onderwerpen met geen enkel nut worden onmiddellijk en onherroepelijk verwijderd.

 7. Je dochterpagina mag geen reclamezuil worden voor je eigen website of eigen webshop of wat dan ook. Het is de bedoeling dat je een informatieve en een zo objectief mogelijke dochterpagina opzet en onderhoudt.

 8. Startpin.nl behoudt het recht om, wanneer zij dit nodig acht, regels die betrekking hebben op deze Algemene voorwaarden aan te passen en toe te voegen, c.q. te verwijderen. U wordt hierover per e-mail op de hoogte gebracht, mocht dit noodzakelijk zijn.

 9. Alle dochterpagina's blijven te allen tijde eigendom van Startpin.nl. Er kunnen dus nooit of te nimmer rechten aan ontleend worden door een beheerder. Een dochterpagina mag dus nooit of te nimmer worden doorverkocht of worden verhuurd zonder toestemming van de redactie van Startpin.nl.

 10. Startpin.nl heeft het recht zonder opgaaf van redenen een pagina te weigeren, te verwijderen of te bewerken.

 11. Iedere beheerder is hoofdelijk aansprakelijk voor de inhoud van zijn of haar pagina. Er mogen nooit of te nimmer illegale websites doormiddel van een hyperlink worden aangeboden.

 12. De inhoud van een dochterpagina dient altijd aan de nederlandse wetgeving te voldoen, daar Startpin.nl in Nederland wordt gehost.

 13. Dochterpagina's moeten binnen 14 dagen minimaal 40 links (eventueel inclusief sponsorlinks, maar maximaal 25% van de links mogen sponsorlinks zijn) bevatten. Anders wordt de dochterpagina verwijderd en de naam weer vrijgegeven.

 14. Voordat een dochterpagina wordt geactiveerd en wordt opgenomen in het overzicht dienen er minimaal 60 unieke links te zijn opgenomen.

 15. Het is niet toegestaan om plaatjes te plaatsen in de rubrieken of waar dan ook. Alleen tekstlinks dus. Op de banner van 234x60px rechtsboven in na dan.

 16. De volgende zaken zijn NIET toegestaan!
  1. Erotiek / pornografie
  2. Gewelddadige inhoud
  3. Hacken en cracken
  4. Illegale drugs, medicijnen en toebehoren
  5. Verkoop van medicijnen op recept
  6. Verkoop van of reclame voor wapens en munitie, zoals vuurwapens, onderdelen van vuurwapens, steekwapens, stunguns
  7. Verkoop van nagemaakte merkartikelen
  8. Alle inhoud die illegaal is, aanspoort tot illegale activiteiten of inbreuk maakt op de wettelijke rechten van anderen